Velkommen!


For å leggje inn søknad om plass vel du Barnehage eller SFO i menyen over. Du treng ikkje å logge inn for å søkje plass. Du må ha e-post, mobilnummer og fødselsnummer eller D-nummer. Ved søknad om byte av barnehage eller SFO, må ny søknad sendast. Alle brev blir sendt på e-post, det er difor viktig e-postadressa di er oppdatert til ei kvar tid.

Dersom du ikkje er registrert tidlegare, må du fylle ut søknad først, før du kan logge inn med MinID/BankID

Dersom du har SFO eller barnehageplass og ynskjer å endre plassen, må du velge Logge inn og gå til mine plasseringar.

Du må vere innlogga for å:
-endre eller slette søknad
-følgje saksgangen til søknaden
-svare på tilbod om plass
-seie opp eksisterande plass.